BNP PARIBAS CARDIF

Cadru legislativ

SAL-FIN: Solutionarea alternativa a litigiilor

SAL-Fin – Entitatea de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul financiar non-bancar.

In vederea solutionarii eventualelor dispute cu BNPP Cardif Romania in calitate de Asigurator, consumatorii au dreptul de a se adresa SAL-Fin – Entitatea de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul financiar non-bancar.
SAL-Fin este o structura creata in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara cu scopul de a pune la dispozitia Consumatorilor un mecanism de solutionare alternativa a litigiilor din domeniul financiar nonbancar, in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) si ale O.G. nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti.
Procedurile de solutionare alternativa a litigiilor sunt facultative, voluntare, separate de procedurile din instantele de judecata si gratuite. Cheltuielile pentru efectuarea de expertize, traduceri de documente si alte probe suplimentare necesare solutionarii litigiului sunt in sarcina partii care le solicita.
Pentru accesarea procedurilor de solutionare alternativa a litigiilor, Consumatorii trebuie sa se adreseze SAL-FIN in scris, direct la sediul SAL-FIN, prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare.
Consumatorii pot accesa procedurile de solutionare alternativa a litigiilor doar daca fac dovada ca, in prealabil, au incercat sa solutioneze disputa direct cu Asiguratorul.
Informatii complete despre modul de solutionare alternativa a litigiilor pot fi obtinute la adresa de internet: www.salfin.ro.