Skip to Content

BNP PARIBAS CARDIF

Cadru legislativ

Legea 677/2001

Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Dreptul la viata intima, familiala si privata face parte din categoria drepturilor si libertatilor fundamentale, iar continutul sau priveste, intr-o forma generica, dreptul persoanei de a nu i se dezvalui,fara consimtamântul sau, numele adevarat, adresa, vârsta, situatia familiala, modul de folosire a timpului liber, obiceiurile etc..

Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date reprezinta actul normativ ce reglementeaza acest domeniu in România si prin care a fost transpus acquisul reprezentat de Directiva 95/46/EC, care reglementeaza cadrul juridic general al protectiei datelor personale la nivelul Uniunii Europene.

Domeniul de aplicare al Legii nr. 677/2001 il reprezinta prelucrarile de date cu caracter personal, efectuate prin mijloace automate si/sau manuale, care fac parte dintr-un sistem de evidenta sau care sunt destinate sa fie incluse intr-un asemenea sistem.

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal este autoritatea publica cu personalitate juridica, autonoma si independenta fata de orice alta autoritate publica, precum si fata de orice persoana fizica sau juridica din domeniul privat, care monitorizeaza si controleaza, sub aspectul legalitatii, prelucrarile de date cu caracter personal care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001.

Conditia de legitimitate a prelucrarii este reprezentata de existenta consimtamântului persoanei vizate, astfel incât prelucrarile de date cu caracter personal nu pot fi efectuate decât daca persoana vizata si-a dat consimtamântul in mod expres si neechivoc, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege.

BNP Paribas Cardif Romania este operator de date cu caracter personal înregistrat la Comisia Naţională pentru Informatică şi Libertăţi din Franţa (Commission nationale de l'informatique et des libertés) sub nr. 103 33 89.

Legea 677/2001 (PDF - 293,76 Ko)