Solicitare informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În vederea încheierii şi executării contractului de asigurare, BNP Paribas Cardif, în calitate de Operator al prelucrării datelor cu caracter personal, colectează de la persoana asigurată date cu caracter personal protejate prin Regulamentul General privind protecţia datelor nr. 2016/679.

Dacă persoana asigurată dorește să cunoască mai multe informații privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal efectuată de asigurător, aceasta poate consulta notele de informare cu privire la protecția datelor, denumite „Notă informare protecția datelor (intra grup)” şi „Notă informare protecția datelor (extra grup)”, disponibile direct la http://www.bnpparibascardif.ro/ro/pid3894/protectia-datelor-personale-intra.html., sau poate transmite formularul de mai jos („Formular solicitare informații cu privire la prelucrarea datelor personale), în atenția BNP Paribas Cardif, la adresa de e-mail ro_protectia_datelor@cardif.com.

 

 Formular solicitare informatii cu privire la prelucrarea datelor personale (PDF - 67.71 Ko)