Modalitatea de adresare a reclamatiilor prin intermediul Autoritatii de Supraveghere Financiara

Toate petitiile adresate prin Autoritatea de Supraveghere Financiara sunt analizate si solutionate de Comitetul de analiza si solutionare a reclamatiilor, urmarindu-se solutionarea acestora pe cale amiabila.

In cazul acestor petitii, raspunsul, nota de fundamentare si celelalte documente relevante (copia integrala a dosarului de dauna, conditiile de asigurare aplicabile in speta, corespondenta comerciala, alte documente justificative etc., dupa caz), in acord cu mentiunile prevazute la art.2, litera i din Norma A.S.F nr. 24/2014, se transmit catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Daca doriti sa contactati Autoritatea de Supraveghere Financiara, va rugam sa accesati http://asfromania.ro.