Documentatie in caz de dauna

DECES

 

Informatii generale

Data producerii evenimentului asigurat de deces este data menţionată ca atare în Certificatul de deces.

Documente necesare solutionarii dosarului de dauna

 • Certificatul de deces (se elibereaza de Serviciul de Stare Civila al Primariei sau Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor doar in baza Certificatului Medical Constatator al Decesului. Documentul original se afla la Serviciul de Stare Civila a Primariei sau Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor de unde mostenitorii pot solicita o copie a acestuia).
 • Certificatul medical constatator al decesului (se poate procura de la medicul specialist/primar/legist care a constatat decesul).
 • Documente medicale care sa dovedeasca existenta bolii (fisa medicala eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant, biletele/biletul de iesire din spital, rezultatele analizelor efectuate din care sa reiasa data fiecarui diagnostic stabilirii in perioada anterioara aderarii la asigurare).
 • Actul de identitate al succesorului persoanei asigurate.

 

DECES DIN ACCIDENT

 

Informatii generale

Accident este considerat orice eveniment fortuit, imprevizibil, violent, exterior, care se produce independent de voinţa persoanei asigurate, in mod direct si independent de orice imbolnavire fizica sau mentala, care determina leziuni fizice ce conduc la decesul acesteia.

Data producerii evenimentului asigurat de deces este data menţionată ca atare în Certificatul de deces.

Documente necesare solutionarii dosarului de dauna

 • Certificatul de deces (se elibereaza de Serviciul de Stare Civila al Primariei sau Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor doar in baza Certificatului Medical Constatator al Decesului. Documentul original se afla la Serviciul de Stare Civila a Primariei sau Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor de unde mostenitorii pot solicita o copie a acestuia).
 • Certificatul medical constatator al decesului (se poate procura de la Medicul specialist/primar/legist care a constatat decesul).
 • Raportul autopsiei (doar daca va este solicitat iar acesta se poate procura de la Institutia de Medicina Legala care a efectuat autopsia).
 • Rezultatul anchetei Politiei, Parchetului, Inspectoratului Teritorial de Munca, etc., precum si Certificatul de analiza alcoolmetrica/toxicologica a asiguratului in cazul in care aceasta a fost impusa prin lege.
 • Actul de identitate al succesorului/succesorilor (daca este cazul) persoanei asigurate.
 • Document care sa ateste calitatea de moştenitor al persoanei de contact (daca este cazul).
 • Actul de succesiune, in cazul mai multor moştenitori (daca este cazul).
 • Extrasul de cont al succesorului/succesorilor (daca este cazul).

 

INVALIDITATE TOTALA SI PERMANENTA

 

Informatii generale

Invaliditatea Totala si Permanenta reprezinta vatamarea corporala ca urmare a unei boli, constatata de medicul expert al asigurarilor sociale, care va impiedica total sa desfasurati activitati care v-ar aduce un venit, salariu, castiguri sau profit in cadrul oricarei ocupatii/profesii si care determina pensionarea de invaliditate a dumneavoastra (gradul I sau II conform Legii nr. 263/2010).

Data producerii evenimentului asigurat de Invaliditate Totala si Permanenta este data Deciziei asupra capacitatii de munca, emisa de medicul expert al asigurarilor sociale, in baza Legii nr. 263/2010.

Documente necesare solutionarii dosarului de dauna

 • Decizia medicala asupra capacitatii de munca (se elibereaza de catre Casa nationala de Pensii Publice-CNPP. Deciza trebuie sa fie cea initiala, eliberata in primul an de pensionare/aparitie a invaliditatii).
 • Documente medicale care sa arate motivele invaliditatii permanente (bilet de iesire din spital, raportul medicului curant/expert).
 • Documente medicale care sa dovedeasca existenta bolii (fisa medicala sau adevarinta eliberata de catre medicul de familie sau medicul curant, bilete iesire din spital, rezultatele analizelor efectuate din care sa reiasa data stabilirii fiecarui diagnostic in perioada anterioara aderarii la asigurare).
 • Actul dumneavoastra de identitate.

 

INVALIDITATE TOTALA SI PERMANENTA DIN ACCIDENT

 

Informatii generale

Invaliditatea Totala si Permanenta reprezinta vatamarea corporala ca urmare a unui accident, constatata de medicul expert al asigurarilor sociale, care va impiedica total sa desfasurati activitati care v-ar aduce un venit, salariu, castiguri sau profit in cadrul oricarei ocupatii/profesii si care determina pensionarea de invaliditate (gradul I sau II conform Legii nr. 263/2010).

Accident este considerat orice eveniment fortuit, imprevizibil, violent, exterior, care se produce independent de voinţa dumneavoastra, in mod direct si independent de orice imbolnavire fizica sau mentala, care determina leziuni fizice ce conduc Invaliditatea dumneavoastra Totala si Permanenta.

Data producerii evenimentului asigurat de invaliditate totala si permanenta este data Deciziei asupra capacitatii de munca, emisa de medicul expert al asigurarilor sociale, in baza Legii nr. 263/2010.

Documente necesare solutionarii dosarului de dauna

 • Decizia medicala asupra capacitatii de munca (se elibereaza de catre Casa nationala de Pensii Publice-CNPP. Deciza trebuie sa fie cea initiala, eliberata in primul an de pensionare/aparitie a invaliditatii).
 • Raportul de poliţie (se elibereaza de Politie sau autoritatile care s-au prezentat la momentul producerii evenimentului si au intocmit raportul).
 • Document medical care sa ateste cauzalitatea directa intre accident si incadrarea in gradul de invaliditate (daca este cazul).
 • Raportul Inspectoratului Teritorial de Munca (in cazul unui accident de munca, se elibereaza de catre Inspectoratului Teritorial de Munca sau angajator).
 • Actul dumneavoastra de identitate.

 

PIERDEREA INVOLUNTARA A LOCULUI DE MUNCA

 

Informatii generale

Pierderea Involuntară a Locului de Munca reprezinta incetarea contractului individual de munca, care va determina sa deveniti somer, in sensul definiţiei de mai jos.

Somer este considerat orice persoană al carui contract individual de munca cu angajatorul a incetat la initiativa angajatorului sau de drept si care este inregistrata la Agentiile Teritoriale pentru Ocuparea Fortei de Munca, astfel ca beneficiaza de indemnizatie de somaj in calitate de asigurat in sistemul asigurarilor sociale de stat si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

Data producerii evenimentului asigurat de pierdere involuntara a locului de munca este data mentionata ca atare in dispozitia AJOFM/ALOFN de acordare a somajului.

Documente necesare solutionarii dosarului de dauna

 • Carte de Munca sau adeverinta emisa de angajator/Inspectoratul Teritorial de Munca in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 500/2011 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor.
 • Decizia de incetare a contractului individual de munca (se elibereaza de catre ultimul dumneavoastra angajator).
 • Document care atesta ca figurati in evidentele Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca (se poate procura de la Agentia Judeteana/ Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca).
 • Carnetul de evidentă a somerului, vizat si stampilat lunar sau cuponul lunar de incasare a indemnizatiei de somaj (persistenta acestui eveniment va fi dovedita de catre dumneavostra cel putin o data pe luna).
 • Actul dumneavoastra de identitate.

 

INCAPACITATE TEMPORARA DE MUNCA

 

Informatii generale

Incapacitatea Temporara de Munca reprezinta incapacitatea dumneavoastra temporara de munca ca urmare a unui accident sau a unei boli constatate de catre medic, care va impiedica sa efectuati o activitate profesionala/lucrativa aducatoare de venituri, cu conditia ca, pana in prima zi de intrerupere a activitatii, sa fi efectuat asemenea activitati profesionale/lucrative generatoare de venituri.

Data producerii evenimentului asigurat in cazul incapacitatii temporare de munca este data mentionata in documentul care atesta aceasta stare si anume certificatul medical.

Documente necesare solutionarii dosarului de dauna

 • Adeverinta eliberata de angajator din care sa reiasa statutul dumneavoastra socio-profesional la momentul producerii evenimentului.
 • Certificatele de concediu medical ce atesta incapacitatea temporara de munca, eliberate de catre un medic de specialitate sau de o unitate sanitară acreditata potrivit legislatiei in vigoare,in care sa fie mentionat diagnosticul respectiv (persistenta acestei stari va fi dovedita de catre dumneavoastra cel putin o data pe luna).
 • Fisa medicala a dumneavoastra/ adeverinta medicala semnata si eliberata de catre medicul dumneavoastra de familie/medicul curant din care sa reiasa data exacta a stabilirii fiecarui diagnostic /istoricul medical la momentul aderarii la asigurare.
 • Biletul de iesire din spital, in cazul in care ati fost spitalizat (se poate procura de la unitatea sanitara in care ati fost spitalizat).
 • In cazul in care incapacitatea de munca a survenit ca urmare a unui accident, putem solicita urmatoarele:
 • Raportul de poliţie (se elibereaza de Politie sau autoritatile care s-au prezentat la momentul producerii evenimentului si au intocmit raportul).
 • Raportul Inspectoratului Teritorial de Munca (in cazul unui accident de munca, se elibereaza de catre Inspectoratului Teritorial de Munca sau angajator).
 • Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa circumstantele producerii evenimentului. Aceasta declaratie se solicita doar in cazul in care nu exista un raport intocmit de catre autoritatile competente).
 • Actul dumneavoastra de identitate.

 

SPITALIZARE CA URMARE A UNUI ACCIDENT

 

Informatii generale

Spitalizare ca urmare a unui accident este situatia in care persoana asigurată are calitatea de pacient internat, ca urmare directă şi nemijlocită a suferirii unui accident, pentru o perioadă continuă de timp.

Accident este considerat orice eveniment fortuit, imprevizibil, violent, exterior, care se produce independent de voinţa dumneavoastra, în mod direct şi independent de orice îmbolnăvire fizică sau mintală, care determină leziuni fizice ce conduc la internarea dumneavoastra într-un Spital ca pacient internat.

Data producerii evenimentului asigurat este data mentionata in biletul de internare emis de catre Sipatul in care ati fost internat.

Documente necesare solutionarii dosarului de dauna

 • Biletul de externare din spital (se poate procura de la unitatea sanitara in care ati fost spitalizat).
 • Raportul de poliţie (se elibereaza de Politie sau autoritatile care s-au prezentat la momentul producerii evenimentului si au intocmit raportul).
 • Raportul Inspectoratului Teritorial de Munca (in cazul unui accident de munca, se elibereaza de catre Inspectoratului Teritorial de Munca sau angajator).
 • Actul dumneavoastra de identitate.