Situatia reclamatiilor

Petiţiile/Reclamaţiile formulate împotriva societăţii Cardif Assurance Vie S.A. Paris Sucursala Bucureşti si Cardif-Assurances Risques Divers S.A. Paris Sucursala Bucureşti şi înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară se pot consulta accesând link-ul de mai jos.Tabelul reclamatiilor Ianuarie 2019 (PDF - 229.54 Ko)